Regulamin - Refloactive.pl

Regulamin sklepu Refloactive.pl

§1

Właścicielem Sklepu Internetowego www.refloactive.pl jest firma: 

Refloactive Sp. z o.o.
ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz

NIP: 554 293 26 13
REGON: 362872596
+48 52 324 90 10
Kom: +48 511 017 411
biuro@refloactive.pl

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.
Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień i innych. W sklepie można nabyć:
- gotowe towary ze stanu magazynowego Refloactive Sp. z o.o., bez dodatkowego znakowania – w ilości od 1 do 49 szt
- gotowe towary , z dodatkowym znakowaniem/nadrukiem, od ilości 50 szt , co jest usługą dodatkowo płatną . Ceny produktu z nadrukiem można skonfigurować w dostępnym na stronie konfiguratorze cenowym.
- towary wyprodukowane przez Refloactive Sp z o.o. na indywidualne zamówienie klienta (zawieszki odblaskowe, naklejki, opaski w udostępnionych kształtach . Ceny można skonfigurować w dostępnych na stronie konfiguratorach produkcyjnych , w których klient wybiera kształt produktu, surowce produkcyjne, opcje nadruku. W tym celu należy skorzystać z opcji: KONFIGURATOR.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Klienci B2B logują się do panelu ZAREJESTRUJ SIĘ w celu uzyskania dostępu do cenników dla pośredników.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu. Usuwając dane Użytkownika, Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§ 2
Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.refloactive.pl , zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu www.refloactive.pl

Refloactive Sp. z o.o.
ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
Sąd Rejestrowy:
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 zł

NIP: 554 293 26 13
REGON: 362872596
KRS: 0000903671

§ 3
Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

§ 4
Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego pl www.refloactive.pl w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie B2C są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Wszystkie ceny towarów znajdujących się na platformie B2B są podane w polskich złotych są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

5. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu www.refloactive.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów, jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.

6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

7. Rzeczywiste kolory mogą różnić się od przesłanych wizualizacji / projektów. Możliwa jest tolerancja pasowań nadruków do +/- 3mm.

§ 5
Zamawianie towarów


1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.refloactive.pl odbywa się poprzez:

Dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w Sklepie Internetowym (B2C)

Wysyłaniem wstępnie skonfigurowanych zapytań ofertowych do potwierdzenia przez handlowca (B2B) lub - wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu biuro@refloactive.pl wraz z pisemnym oświadczeniem zapoznania się z regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: www.refloactive.pl

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.

Nr  konta:

Nr konta ING Bank Śląski:
(PLN) : PL15 1050 1139 1000 0090 3157 4966
(EUR): PL90 1050 1139 1000 0090 3157 4974

Informacja dotyczy towarów, których nie posiadamy na stanie magazynowym, o czym zostaną Państwo poinformowani.

4. Każde zamówienie składane w Sklepie www.refloactive.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę, a następnie przez Nabywcę. W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik www.refloactive.pl skontaktuje się z Nabywcą drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:

Potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów
Kalkulację kosztów dostawy
Adres dostawy
Termin realizacji zamówienia

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

6. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 10 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.

7. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.

8. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres www.refloactive.pl.

9. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.refloactive.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

10. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.refloactive.pl Umowa sprzedaży towaru może być zawarta w języku polskim lub angielskim.

§ 6
Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru (tylko teren RP)

2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru (teren RP i UE) , na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.

3. Płatność za pobraniem przy dostawie towaru (tylko teren RP)

§ 7
Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.refloactive.pl realizowane są na terytorium RP lub UE.

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia, a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji.  

W przypadku zakupu towaru przez osobę fizyczną w opcji za pobraniem, kupujący zobowiązuje się do dopłaty dodatkowych 7,32 zł brutto z tytułu pobrania środków pieniężnych przez kuriera.

3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji w tym zakresie jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Szkody".

6. Dostawa zamówienia trwa do 10 dni roboczych w przypadku dostawy towarów gotowych z magazynu Refloactive p. z o.o., natomiast zamówienia towarów znakowanych lub produkcyjnych są dostarczane w terminie potwierdzonym przez dział handlowy Refloactove Sp. z o.o.. Kurierzy dostarczają przesyłki w godz. 8-17 (od poniedziałku do piątku).

§ 8
Reklamacje, gwarancje, zwroty


1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. Podstawą reklamacji jest paragon zakupu oraz stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie „Protokołu Szkody”.

2. Każdy zakupiony towar w sklepie www.refloactive.pl jest fabrycznie nowy.

W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, podstawą reklamacji będzie faktura VAT lub paragon fiskalny wystawione przez Sprzedawcę. Reklamacje będą rozpatrywane w okresie do 1 roku od dnia wystawienia faktury.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.

5. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość, treść oraz skutki ewentualnej wadliwości dostarczonych materiałów do druku, a Drukarnia odpowiada za jakość materiału użytego do realizacji usługi (art. 641 kodeksu cywilnego), chyba, że jest to materiał powierzony przez klienta.

§ 9 
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Nabywcy przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Prawo to nie przysługuje na towar oznakowany wg indywidualnego zamówienia Klienta oraz na towar skonfigurowany i wyprodukowany na specjalne zamówienia Klienta .

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotnego dostarczenia zakupionego przez Nabywcę produktu, obciążają Nabywcę, o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem, choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Nabywcę. 

§ 10 
Uwagi

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony obowiązek umieszczania NIP-u Przedsiębiorcy na paragonie.

W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie umieszczony NIP nabywcy.

Prosimy o podanie danych do faktury przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego.

Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji zamówień będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Refloactive Sp. z o.o.
Zostaw wiadomość
Wypełnij formularz aby wysłać wiadomość